VISANS KONTINUUM

Om text, tal, ton och tolkning

Studier i Olle Adolphsons musik och framföranden

Visan befinner sig inte bara i ett historiskt kontinuum utan också i ett kontinuum mellan tal och sång. Olle Adolphson är en av de viktigaste företrädarna för den svenska visan under 1900-talet i samma skikt som Evert Taube, Birger Sjöberg och Cornelis Vreeswijk. Han har skapat en rad älskade visor som idag i det närmaste uppnått stamsångstatus. I denna avhandling om Olle Adolphson undersöker Frans Mossberg ord, ton och musik och de intrikata och komplexa nätverk av relationer som kan gömma i något så alldagligt som den populära visan. Olle Adolphsons noggrannhet och seriositet som visdiktare, kompositör och textförfattare ger ett rikt och mångbottnat material för denna musikvetenskapliga undersökning.
Författaren tar med läsaren på en resa från övergripande beskrivningar till mikroskopiska observationer av den ljudande musiken. I en biografisk översikt ges en bild av Olle Adolphsons artistiska persona, karriär och produktion i ljuset av hans egna utsagor genom åren framvaskade ur intervjuer, press-, radio- och TV-arkiv. Därefter följer analyser av ordens musik, den inneboende musiken i texten. "Många som gett sig i kast med att tonsätta dikter har inte insett att dikterna redan är tonsatta i sig, i orden." har Olle Adolphson sagt. Detta har Frans Mossberg tagit fasta på och undersökt i detalj i den andra sektionen av avhandlingen. De klangliga relationerna mellan text och musik vävs därefter in i studier av vad musiken kan berätta om, och hur ord och musik samspelar i Olle Adolphsons musik. Slutligen riktas perspektivet med hjälp av dagens teknologiska verktyg mot den klingande musiken där studier av röst och sångsätt tar med läsaren in i forskarens verkstad. Avhandlingen syftar både till att fylla gapet efter en fristående biografisk publikation och en musikvetenskaplig studie över artisten Olle Adolphson och till att föreslå vägar till ett närmande till de svårgripbara relationerna mellan ord och musik.