C V

Frans Mossberg. fil.dr.

1951 Född 20/5 1951 Uppsala

>1974 Skola gymnasium (hum/soc)

1973 - 1974 Konstvetenskap Uppsala Universitet 50p

1975-1976 Gerlesborgsskolan målarskola i Sthlm. Medlem i SUBverskivbolaget som ger ut ett antal Lp-produktioner. Medlem i musikgruppen Lön för Mödan/Störningen som ger ut LP på SUB. Lokalredaktionsmedlem i tidskriften Musikens Makt. Verksam i Uppsala musikforum. Boende i Sthlm.

1976-1979 Boende i Oslo, frilansande som konstnär och visartist, arbete som assistent och ungdomsledare vid Oslo Kommune ungdomskontor Norge.

1980-1985 Tillbaka i Uppsala, frilansande som konstnär och artist, uppträder flitigt lokalt i gruppen Mossberg Band med egna sånger. Arbete som mentalvårdare. Ger 1981 ut den första LPn under eget namn "Tystnader" på Piglet Records. Uppsala.

1985-1987 Musikvetenskap vid Uppsala universitet, 100p (A;B;C;D+kontrapunkt 10p och Musik och media 10p)

1988 Flyttar till Halland, bosatt utanför Halmstad i Veinge. Frilansar som konstnär och visartist. Lokala utställningar och framträdanden. Lärare och gitarrpedagog. En av grundarna i gruppen "Side by side" som framför Engelsk och Irländsk folkmusik. Halmstad/Laholm/Veinge.

1997 Lägger fram C-uppsats i konstvetenskap i Uppsala om den värmländske målaren Lars Lerin.

1997 Filosofie magister-examen - Humanistiska fakulteten i Uppsala.

1997-2001 Tillträder en 4 årig heltidstjänst som doktorand i musikvetenskap vid Lunds universitet. Undervisar i ämnet Musiketnologi/utomeuropeisk musik. Deltar i årliga konferenser som anordnas av Samfundet för Svensk musikforskning samt konferenser i anslutning till forskning om röst och musik vid Tekniska Högskolan i Stockholm. Halmstad/Laholm/Veinge - Lund.

2002 Filosofie doktor vid humanistiska fakulteten vid Lund universitet, Institutionen för konst- och musikvetenskap. Disputerar i musikvetenskap på avhandlingen "Visans kontinuum, ord, röst och musik, studier i Olle Adolphsons musik och framförandekonst".

2003 Medverkar i Taube sällskapets årsskrift med artikeln Taube efter Taube : Olle Adolphson. Undervisning

2004 Deltande i IASPM conference On the right track, the role of the recording studio i Ottowa Canada med presentation Artistic persona – mixtures of performance and studio technique. Undervisning.

2005 Deltagande i CIM 05 Interdisciplinary Musicology Conference Timbre in composition, performance, perception and reception of music med paper och presentation The Continuum of words, voice and music. In search for a vocabulary for the timbre of song and voice. Undervisning. Deltar som visstidsanställd i forskningsprojektet Fruktan, Fascination och Frändskap.

2006 februari - 2020 tillträder tjänst som föreståndare (heltid) för det tvärvetenskapliga forskningcentret Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet. Driver den dagliga verksamheten och deltar i en rad konferenser världen över som föreståndare för centret och specialist på tvärvetenskapliga ljudmiljöfrågor.

2020 Går i pension. 2

Frändskap

2006


STIPENDIER
Kungl.
Musikaliska akademien 1997
Kungl. Musikaliska akademien 1998
Kungl. Musikaliska akademien 1999
Kungl. Musikaliska akademien 1998
Knut och Alice Wallenbergs stiftelse 1998
Vetenskapssamfundet i Lund 1998

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse 2001

Ulf Peder Olrog-priset 2002

Stiftelsen Lars Hiertas minne 2002

Uno Otterstedts stiftelse 2003

Elisabeth Rausings minnesfond 2003

Kungl. Musikaliska akademien 2005

Uno Otterstedts stiftelse 2005

Elisabeth Rausings minnesfond 2005