Jag har drömt...

Frans Mossberg sjunger Dan Andersson
1 Jag har drömt...  
2 Sizzi  
3 Visa  
4 Till Ömkligheten  
5 Kolvaktaren  
6 En landstrykares morgonsång till solen  
7 Paiso  
8 Jön Lekares kvinnor  
9 Vårvisa  
10 Till smärtan  
11 Tiggarstinas middagssång  
12 Nu mörknar min väg  
Musik & arrangemang: Frans Mossberg förutom: 1) melodi:Per Gulbrandsen, 2)melodi:Anna-Greta Rooth

tillbaka