DENNA LÄNKLISTA ÄR I DAGSLÄGET ( 1 nov -03) AKTUELL, MEN FINNER DU LÄNKAR SOM INTE FUNKAR SÅ TIPSA GÄRNA OM DET!

MUSIKiNSTITUTIONER i SVERIGE OCH ANNORSTÄDES

Statens ljud och bildarkiv

Svenskt visarkiv

Svenska samfundet för musikforskning

Svenska folkmusiklänkar

Stim

Statens musikbibliotek

Riksarkivet och landsarkiven

Musikvetenskap världen över

Libris

Lunds unversitetsbibliotek -sök

KTH The music group staff

DATABASER - MUSIK

Traditional ballad index

Mudcat café database

Raga guide databas

Library of folk music

BMI databas

RISM

 

UNIVERSITET

Doctoral dissertations in musicology

Sveriges doktorander

Lunds universitet

Musikhögskolan i Malmö

Svenska Akademiens ordbok online

 

OM VISOR OCH ARTISTER

Carl Michael Bellman hemsida

Kulturnät i Sverige visor

Visa visa

Bob Dylan.com

Evert Taube arkivet

Nick Drake

Roger Mc Quinn

Cornelissällskapet

Van Morrison

Tim Buckley

Umm Koulthum

David Ackles

The Band

House of blues online

The Ravi Shankar foundation

 

INSTRUMENT och MUSIKPRYLAR

Martin guitars

Larivee

Buffalo Bros. vintage guitars

Nysses hemsida

Kenneth Sparr om lutor och gitarrer

Tascam

Mackie

Neuman

Steinberg

Finale Coda music