Texter av Olle Adolphson

Förutom visor och musik har Olle Adolphson även skrivit en del litterära texter av olika omfång.

En liten lista följer här:

Adolphson, Olle. Omslagstext LP: Vad tänker jag på. TRS11199.
Stockholm 1967.
Adolphson, Olle. ”Provencalsk lyrik, 1100- och 1200-tal." Författarnas
litteraturhistoria.
De utländska författarna! (red. Håkanson, Björn, Ardelius, Lars och Forssell, Lars). Stockholm 1980
Adolphson, Olle. Texthäfte Cd-konvolut Där blåser tre vindar
på haven
. Prophone PCD 003. Stockholm 1990
Adolphson, Olle. ”Om visans väsen”. Inte bara visor. Studier kring folklig
diktning och musik tillägnade Bengt R. Jonsson den 19 mars 1990. Svenskt visarkiv. Stockholm 1990
Adolphson, Olle. Texthäfte Cd-konvolut
51 Adolphsonare, Emi 4751692. Stockholm 1996
Adolphson, Olle. ”De re Evert Taube vs Den gyldene Freden
Taubesällskapets årsbok 1998.

Artiklar i tidskrifter och dagpress m.m.

Adolphson, Olle. "60 x Evert Taube". Månadsjournalen 89/7
Adolphson, Olle. Mitt sista möte med Evert Taube. Expressen 791226
Adolphson, Olle. Det här är stunden. Expressen 810420
Tryckta visor och dikter: samlingar
 

"d" anger att titeln publicerats som dikt, parentes markerar tonsättning av annans text, (t) anger textsättning av befintlig musik. System efter Larson 1984.


Aubade (1956)
Nya länder skall jag se / Höga kullar tecknade jättelinjer (d) / Mild går vinden in från det rika havet (d) / Trädgårdinteriör / Serenad / Ön (d) / Förut sade jag (d) / Stigande vind (d) / Caprice (d) / Hör hur solen spelar / Blåman / I tystnaden som steg fanns ingenting (d) / Varje morgon har sin egen doft (d) / Drottning Blanka Maria / Riddaren av Burgund / Jag vet att dina läppar.


13 Visor (1957)
(Goggles) / (Om våren) / (Inte ens det förflutna) / (Låt oss gå på lyktcafé) / (Monte Carlo) / (Fågelsång) / (Om natten är alla änkor grå) / (Visan Ö) / I Tystnaden / (Hösthumla) / (Pysses Alf) / (Hästen) / (Jag tycker om djur som är bruna)
Trubbel: 6 visor (1964)
Trubbel / Råd till dej - och mej / Sängen / (Mitt eget land) / (Det gåtfulla folket) / Högsommarnattsvisa
Duvan och vallmon (1966)
(Duvan och vallmon) / Ro hemåt (t) / (Aria) / År / Marsch på Skeppsbron / Att vänta / (Ellens visa) / Ge mig en dag (t) / Sign. Karlson - evig vår / Sign. Min bästa tid / (Klagevisa över en torr och kall vår)

Slagsmålet på Tegelbacken: 12 visor (1966)
Resan hem / Slagsmålet på Tegelbacken / Post Festum / Gustav Lindströms visa / Adam och Vera / Blåst / Konstnasaren (t) / Karnas visa / Gumman på Skanörs ljung / (Mina båtar) / Helga - jag älskar dej (Kärlek och Pepparrot)

Folía (1983)
Siv och Gunne / (Flicka ligg nära) / (O att aldrig jag vart gifter) / Två ungdomar hittades döda (d) / Eva / Sign. Karlson - evig vår / Helga Andersson / Prylar / Nu är det gott att leva / Det ligger ett land långt borta / Jag älskar Dig / Nu har jag fått den jag vill ha / (Avskedet) / Fröken Frenssen / Min brud (d) 1. Anna (d) 2. Räntmästartrappan (d) 3. (d) 4. (d) / Vad tänker hon på? / Så är det med mig (d) / Törnrosa / Vem / Rim i Juli (Folía) (t) / Österlensvisan (Ge mig en dag) (t) / Att vänta / År / Så rinner tiden bort / Drömmens flykt (d) Det här är stunden (d) / Så klar blir aldrig himlen (d) / Allt gör jag till bilder (d) / Gubben Jon / Vinter (d) / Till Gösta Werner 1 – 5 (d) / Feidhlims skuta (t) / Svårt (d) / Der Sünderknecht (d) / Min själ (d) / Min bil (d) / Marx (d) / Lysande (d) / Sen (d) / Fähunds polka / Vi segrade ändå / Sommargylling / Världens dyraste slum / På en sketen aereodrom / Brandvakt: nattlig improvisation / Det ligger en by (d) /Legoknekts visa (d) / Där går en fruga stolt (d) / Bro (d) / Rättnu min tid / Nu lyser snön (d) / Så är jag då ett svagt och sprucket käril / Oss själva (d) / Jerusalems döttar, sök min vän (d) Så går vi bort / Värdshusets piga (d) / Kanske vill Du ha mig då?

Enstaka tryck
 

Många av Olle Adolphsons visor nytrycks vid upprepade tillfällen i diverse antologier över svenska visor. Dessa inkluderas inte i nedanstående förteckning.

1954 DN 5/12. Höga kullar tecknande jättelinjer (d) / Mild går vinden in
från det rika havet (d)
1957 Tre givna ess. (Å vad underbart med tak) /
(Hösthumlan) / (En vecka)
(Tio soldater), (Slabang), (Nonsensevisan)
1958 En glad Calypso om våren
1961 Trubbel [En visa till positiv]
Vi 48 25/26 s.7. Ro hemåt (d).
1962 (Kärlek och Pepparrot)
1963 I ösregnet (”The Folksinger”musik: Merle Kilgore)
1967 Richter, Henry (red.) Kom in på en öl. Sthlm s92. Du och Ditt öl
von Horn, Städernas stad, Stockholm 152 f. Sigge Skoog
1968 Adolphson, Olle och Claesson, Stig, Staffanstorp, Jag kan själv
Lyrikvännen 15/ 4 s 3. Min Brud
1969 Svenska visor, en antologi utg av FIB:s lyrikklubb
Siv och Gunne /Törnrosa / Vals på Sergels torg
1970 Olles bästa (potpurri i arr. av Robert Sjölin)
1972 Lena Andersons nya visor
Flickan och pastorn / Nu kommer kvällen
1974 Higelin m.fl. Svenska för Er
Helga Andersson
1975 Alkohol och narkotika
Vem
1977 Jansson, Sid (Ed.) 60 visor från 60-talet
Grön kväll i Margretelund
Allers 101. Nr 41 s.18
Rim i juli
1978 De 60 vackraste visorna om kärleken
Nu har jag fått den jag vill ha
1981 Som en vind (ant). Sånger av Olle Adolphson i arrr. av Gunnar Eriksson
Expressen 810420
Rim i juli (d)
1984 Körvisor 1
Siv och Gunne / Nu är det gott att leva
Körvisor 2
Rättnu min tid
Österlensvisan (Ge mig en dag)
Körvisor 3
Så går vi bort / Rim i Juli
Körvisor 4
Nu kommer kvällen / Nu har jag fått den jag vill ha /
Flicka ligg nära
Körvisor 5
Tre sånger till text av Lars Forssell:
Aria / Fågelsång / Ett hjärta stannar inte
1988 Göteborgs kammarkör (ant. red. Bo Ejeby)
En sonett
1989 Österlensvisan (arr. Gunnar Eriksson)
1999 (Lovisastormen) text: Tina Ahlin)
2000 En liten pojke förklarar. ”Ett nyskrivet stycke för sologitar" Gitarr och
luta. – 2000 (33:2)