1934 - 2004
 
 
 
Officiella utmärkelser
 
 

1958 SKAP-stipendiat
1965 Bellman-stipendiet utdelat av Evert Taube
1971 Evert Taube-stipendiet
1994 Piraten-priset
1995 Hedersmedlem i SKAP
1996 Cornelispriset och Piraten-priset
1999 Medaljen för Tonkonstens Främjande utdelat av Kungl. Musikaliska Akademien.
2000 Fred Åkerström-priset
2000 Västerviks visfestivals stipendium
2001 Bellman-priset

CXVIG:s förtjänstemedalj i 8e storleken
2002 Kungamedaljen Litteris et Artibus