Länkar

Bo Ejeby förlag säljer många av Olles notutgåvor

Svensk musik erbjuder möjligheter att köpa "Visans Kontinuum" resp. "Olle och musiken" on-line

Makadam förlag har publicerat "Visan som gåva"

Prophone Records Här finns Olles två första körskivor

Phono Suecia har givit ut Olles mässa på CD

www.emi.se Olles klassiska inspelningar administreras och ges
idag ut av EMI och kan i allmänhet köpas eller beställas via
vanliga lokala skiväffarer eller nätbutiker

www.beppe.se om Beppe Wolgers

Taubesällskapet där Olle tidigare varit ordförande