1934 - 2004
 
 
 
MINNESFOND
 
     


6 maj 2008

Hanna Åberg får 2008 års stipendium på 10 000 kronor från Stiftelsen Olle Adolphsons Minnesfond i Kungliga Musikaliska Akademien. Hon får stipendiet för sina kompositioner som "i en nära och varm vardagsrealism låter röst och gitarrspel på ett inspirerande sätt beledsaga lyssnaren. Med berättelsen i fokus, klanger i harmonisk förening och ett drivet musikaliskt hantverk skapar hon en högst personlig och gedigen viskonst", heter det i motiveringen.

18 april 2007

Nu kan meddelas att Stiftelsen Olle Adolphsons minnesfond i Kungliga Musikaliska Akademien den 2 maj delar ut priset - för betydande insatser inom visdiktningens område - på 50.000 kr till körledaren GUNNAR ERIKSSON. Gunnar Eriksson har en lång historia av musikaliskt arbete bakom sig som har resulterat i grundandet av både Göteborgs Kammarkör och Rilkeensemblen. Numera är han en av Sveriges mest välkända körledare samt professor emeritus i körsång vid Göteborgs Musikhögskola. Få är de körer i Sverige som inte har sjungit ett arrangemang signerat Gunnar Eriksson.

Minnesfonden delar i år även ut ett stipendium på 10.000 kr till sångaren och gitaristen Ola Sandström

 


26 april 2006

Nu kan meddelas att Stiftelsen Olle Adolphsons minnesfond i Kungliga Musikaliska Akademien den 2 maj delar ut priset - för betydande insatser inom visdiktningens område - på 50.000 kr till SVEN - BERTIL TAUBE med följande motivation: I Sven-Bertil Taube har en hel epok svensk dikt- och estradkonst mött en uttolkare, missionär, ambassadör, förkämpe och älskare. Otaliga är de alster ur den svenska sångdiktningen som i Sven-Bertils tolkning fått en likare med vilken alla andra skall mätas. Ofta sägs att ett diktverk aldrig går att skilja från diktarens röst, men många visdiktare har fått finna sig i att den röst publiken hör och identifierar med verket är Sven-Bertils. Sven- Bertil Taube hör till de unika uttolkarna.

Priset delas ut vid en ceremoni i Ivar Los Park i Stockholm


 

2005

Nu kan meddelas att Olle Adolphsons minnesfond existerar och att det första priset på 50 000 kr kommer att delas ut den 2 maj i år (Olles födelsedag). Priset delas ut till någon person som gjort betydande insatser inom visdiktningens område. Vissa år kommer även att delas ut ett stipendium för studier eller forskning. Stipendierna kan ej sökas.

Fondpengarna förvaltas av Kungl musikaliska akademien. Styrelsen består av Jan-Olof Andersson (ordf), Maja Adolphson, Per Adolphson, Gustaf Sjökvist och Thomas Jennefelt.

Stiftelsen Olle Adolphsons Minnesfond
Kungl. Musikaliska Akademien delar den 2 maj 2005 för första gången ut det nyinstiftade priset
– för betydande insatser inom visdiktningens område på 50.000 kr till Lars Forssell oförtröttlig ryttare av svenska språkets pegasus med djup kunskap om modersmålets lönngångar, gränslöst rastlöst färdandes mellan tradition och uppbrott, polemiker och medkännare, lekfullhetens talesman liksom vredesmodets mästare i den litterära visans melodik och dramatik. Priset delas ut vid en ceremoni på förmiddagen. 19.00 hålls en konsert i Storkyrkan i Stockholm. Intäkterna går oavkortat till Olle Adolphsons Minnesfond bg 5371-3160.

Lars Forssell är en av Sveriges mest mångfacetterade kulturpersonligheter, och samtidigt en av de omisskännliga. Han debuterade som poet med "Ryttaren" 1949 och har sedan dess framträtt som lyriker, dramatiker, operalibrettist, författare till filmmanus, essäer, memoarer och annan prosa, översättare, kulturdebattör, estradör… Sedan 1971 är han ledamot av Svenska Akademien. Man kan alltså med fog säga att Lars Forssell genom åren spelat på hela sitt stora register – undflyende rigida genregränser och stilarter men på samma gång suveränt behärskande desamma när han haft behov därav.Viktigare än att rangordna genrer är för honom att framhäva betydelsen av hantverket, det högklassiga utförandet. Det betyder bland annat att han starkt bidragit till att överbrygga distansen mellan nöjets estrader och parnassen.
Redan i unga år drog han en lans för Evert Taube som framstående poet och han blev centralgestalt i den krets av artister som på 1950-talet förnyade den litterära visan i vårt land. Det var i samarbete med Pär Rådström kring radiocabarén "Två åsnor" som han började förvandla franska sånger till svenska, snart fanns de på allas läppar och har förblivit kända och älskade: "Snurra min jord, Säj vad ni vill, De fattigas piano…" På Hamburger Börs, där Lulu Ziegler hade startat något för vårt land
alldeles nytt, nämligen varietéunderhållning, inledde han samarbete också med Olle Adolphson, som gjorde musik till flera texter.
En god visa är uppbyggd som ett drama, har Lars Forssell skrivit. Han har om sina egna visor sagt att "de skänkt mig så mycket glädje, de är – på sitt sätt – uttryck för min hälsa, min skaparlust och den sida av mitt väsen som ler." Inte minst framstår visorna som en viktig del av författarskapet genom deras uttryck för socialt engagemang och förmåga att förmedla budskap med politisk sprängkraft. Ännu ett citat: "Människor kan man döda eller sätta i fängelse, böcker kan brännas och förbjudas men en farlig sång om frihet, som går från mun till mun, hur skall man få bukt med den? Den smyger in överallt, hemlighetsfull, ogripbar, den gnolas och viskas, den stryker sin opposition och protest som en hand över gitarrens strängar, den är obeskrivligt retfull och kan göra en diktator vanmäktig av ilska."
När Forssell en gång hyllade Olle Adolphson med orden "efter Evert Taube är Olle Adolphson vår ende sanne trubadur" var han angelägen att påpeka att ordet trubadur kommer av trobar, "finna, finna ord". En ordfinnare, en trubadur, är förvisso också Lars Forssell – en sångare som inte bara överskrider genregränser utan också skapar förunderliga legeringar av förtröstan och förtvivlan, förklädnad och nakenhet, hopp och svartsyn, naiv lekfullhet och knivskarp satir. "Ju mer man tänker på Olle Adolphsons verk, desto mer växer det", skrev han i sin hyllningstext. Trots att Lars Forssells storhet är oomtvistad äger dessa ord giltighet också för hans eget verk.
Bengt Emil Johnson

Foto: Per B Adolphson

 

PDF-filer:


Minnesfonden fortlever tack vare gåvor från enskilda och konserter vars intäkter går till fonden. Här behövs all hjälp med insamling! Minnesfondens konto är BG 5371-3160 (Olle Adolphsons minnesfond KMA).