Nu har Olle äntligen fått en riktig gravsten på
Ravlunda kyrkogård.
Stenen kommer från Lilla Sundsholmen i Stockholms skärgård
där ofta Olle vistades.