Skrivet om Olle Adolphson

Forskare och skribenter har intresserat sig för Olle Adolphsons konstnärskap. Förutom vad som skrivits i dagspress och tidskrifter finns idag följande publikationer.

Larson, Inger. Olle Adolphsons visor: en presentation av några motiv. (dock opublicerat paper). Inst för litteraturvetenskap. Lund 1984. 58s.

Holm, Brita.”Hävd - och förnyelse”, Sumlen. Stockholm 1986. 41s.

Mossberg, Frans: Visans kontinuum. Ord, Röst och Musik, studier i Olle Adolphsons musik och framförandekonst. Institutionen för konst- och musikvetenskap vid Lundsuniversitet. Lund 2002. (Kan beställas från STIM/Svensk musiks hemsida). Akademisk avhandling. 391s.

Nykvist, Bengt. Olle och musiken. Notsamling (melodier och ackord) med ett längre förord byggt på intervju med OA. Sthlm 2003. 104s.

Mossberg, Frans . "Olle Adolphson och Evert Taube". Evert Taube-sällskapet årsskrift 2003. Sthlm 2003. 30s.

Ulmert, Charlotte. Visan som gåva. Olle Adolphsons litterära konstnärskap. Lund 2004. Akademisk avhandling i litteraturvetenskap. 421s.

Holm, Brita. "Gustaf Lindströms visa - en visa i sin samtid". Noterat nr 12. Sthlm 2004. 16s.

 

Frans Mossbergs artikel Olle Adolphson och Evert Taube publicerad i Evert Taube-sällskapet årsskrift 2003 kan Du läsa här förutsatt att du har Acrobat Reader installerad på din dator. Den bygger på material från avhandlingen Visans Kontinuum men innehåller även en del annat. Observera att den kan lång tid att ladda in om Du har långsam uppkoppling.