Kort om denna sida

 

Sidan bygger huvudsakligen på material från min avhandling om Olle Adolphson Visans kontinuum, Ord, röst och musik. Studier i Olle Adolphsons musik och framförandekonst. Institutionen för konst och musikvetenskap vid Lunds universitet 2002.

När avhandlingen var färdig satt jag med en mängd material om Olle, dels i form av en avhandling som aldrig skulle läsas av andra än en utvald liten skara och dels i material, bilder, musik och texter som jag kommit i kontakt med under arbetet. Jag satt dessutom med en aldrig vikande uppskattning för Olle och hans verk. Efter Olles bortgång känner jag att jag vill dela med mig av detta och hedra honom med vad jag har att bidra med. Jag vill också med detta verka för att fler människor och nya generationer skall få möjligheter att ta del av och njuta av hans visor och artistiska persona!

Sidan är sammanställd helt utan kommersiella intressen och finansieras av undertecknad. Det bildmaterial som utnyttjats är tagna från offentligt tillgängliga källor och jag hoppas att ingen skall känna sig utnyttjad på otillbörligt sätt. Har Du synpunkter på sidan, positiva eller negativa, går det bra att vända sig till webmaster för denna sida: Frans Mossberg. Ha överseende med att sidan är under uppdatering 2020 efter några års träda, år då jag varit anställd vid institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet för att ombesörja andra ting!. Vill Du veta vem som ligger bakom sidan är Du välkommen att besöka min hemsida.