En liten presentation

MMMM.....

Mycket av det som jag intresserar mig särskilt för i tillvaron börjar med M.... Musik, Måleri, Människa, Medvetande, Meditatiion, Musikforskning...

Musiken ligger i epicentrum

Musik
Jag lever, lyssnar, skapar, spelar och tänker musik dagligen. Min kärlek till musik har lett till ett intresse för musikvetenskap som gör att jag ofta läser och skriver om musik av olika slag. Jag lyssnar gärna och mycket på folkmusik och konstmusik från olika delar av världen. Som lyssnare är jag allätare men finsmakare. Det finns mycket som är berikande inom de flesta genrer. Allt har sina egna förutsättningar dock. Musikaliska favoriträtter varierar efter tid och humör, men exempel på sådant som återkommande dyker upp på min egen skivspelare är t.ex. indisk , arabisk, zigensk och afrikansk musik, Dylan, The Band, Tim Buckley, Nick Drake, Palestrina, Bach, Mozart och Vaughan Williams.

Den musik jag själv gör ligger för det mesta nånstanns mellan visa och rockmusik. Med förkärlek för den stålsträngade akustiska gitarrens klangvärld tycker jag om att bygga låtar som rör sig i ett pendelspel mellan blues, anglo/amerikansk folkrock och svensk visa. Min musikaliska fosterjord ligger hos amerikansk och brittisk folkrock, blues, svensk visa, orientalisk musik och rock i en salig blandning.
Jag har spelat ute i olika sammanhang sedan sjuttiotalets mitt och är fortfarande fascinerad av mötet med en livepublik även om jag idag oftast föredrar det musikaliska sökandet i studions ljudlandskap.
Sånger som sätter texten och låten i sig själv i centrum väcker mitt intresse. Jag har börjat som autodidakt men har ansträngt mig för att behärska noteringens olika sidor och hur de strukturerar musikaliskt innehåll och tänkande, och försöker i mitt eget spel finna en samverkan mellan intellekt, intuition och struktur. En resa som dagligen ger nya upptäckter och lärdomar.

Mitt musicerande har flera ansikten:

Ljud och klangmässigt:
· Sång med akustisk gitarr som stöd och motpart.
· Digitalt hopsnickrade arrangemang av mina låtar och ljudkompositioner i studio.
· Orientaliskt präglade improvisationer

Materialmässigt:
· Egna låtar
· Visor ur svensk vistradition
· Bellman / Taube / Dan Andersson m.fl.
· Angloamerikanska ' contemporary folk roots' sånger som Dylan, blues och liknande.
· Irländska folksånger

Redan i tonåren började jag spela gitarr, imponerad som jag var av min storebror som jag tyckte lät som hela Kingston Trio alldeles själv. När han insåg att jag inte ämnade lägga av med musik gjorde han det i stället och valde klokare banor i livet. Jag började fingra mer och mer på gitarren och insåg snabbt glädjen i att själv häva upp min röst till familjens stora förtret. I den mest häpnadsväckande slalomåkning mellan intervall tog jag mig snart igenom hela Mr. Tambourine man och befann mig snart vara ensam hemma.
När jag nu vare sig var speciellt framstående i fotboll eller mopedmekande förstod jag att det inom musikens värld fanns möjligheter för mig att både uttrycka mig och hitta någon form av självkänsla. Detta ledde mig in på den vingliga och slingriga väg jag med tiden kom att beträda.

Jag har idag en samling på drygt hundratalet låtar med både egen text och musik som någorlunda överlevt tidens gallring. Samtliga dessa är idag inspelade och kommer att finnas tillgängliga på ett antal fullmatade CD-skivor för den som är intresserad. I anslutning till inspelningarna har jag skrivit ut låtar på noter och ett pågående projekt är att sammanställa samtliga låtar i en diger notsamling. Inspelningar och noter kommer med tiden att arkiveras i svenska musikarkiv så att alltid någon stackars tvångsanställd arkivarie kommer att kunna plågas i framtiden, eller åtminstone hotas med detta i den mån vederbörande förefaller hemfallen åt lättja eller liknande.

Musikforskning
Det har blivit så att jag under senare år alltmer kommit att nästla in mig allt djupare i musikforskningens snårskogar. Jag befinner mig idag i avklingandet efter en forskarutbildning i musikvetenskap vid Lunds universitet, där jag disputerade på en avhandling om visdiktaren och kompositören Olle Adolphson Visans Kontinuum Ord, röst och musik, studier i Olle Adolphsons musik och framförandekonst (Lund 2002). Inte oväntat har visan hamnat i centrum för det forskningsarbete jag har ägnat mig åt i min avhandling. Den handlar om relationer mellan ord och ton och framförande. Ett område som är både svårfångat och komplext. Mina undersökningar appliceras på den svenska "litterära" visan och fokuseras i synnerhet på Olle Adolphsons insatser och inbegriper musikfonetisk forskning, röstforskning och innehåller även en biografiskt upplagd presentation av Olle Adolphson, hans produktion och artistiska persona. Avhandling och forskning kan du läsa mer om du klickar på länken Musikforskning till vänster.

Måleri
Sedan en lång tid tillbaka har jag målat bilder, ställt ut och delvis också levt på mitt måleri. Jag utbildade mig på Gerlesborgsskolan i Stockholm på 1970-talet. Där jag hade lärare som Arne Isaksson, Olle Kåks och Olle Ängqvist m.fl. Under 1980-talet började jag att intressera mig alltmer för akvarellmåleriet, inte minst stimulerad av engelsk traditionell akvarellkonst och landskapsmåleri. Akvarellmåleriet blev en bestående kontakt och jag är fortfarande förtjust i den finkänslighet som det ger möjligheter till. Annars har impressionismen spelat en stor roll med sitt ljusspel och sina hyllningar till liv och ögonblick. Likaså Bonnard. Kanske är det en existensiell längtan efter ljuset som lockar. Jag kan även fascineras av non-figurativt måleri och träder ibland i på dess marker, även om jag inte upplever att det är detta som ger mig mest, såsom jag själv är disponerad som målare.

I spelet mellan vad ögat ser och penselns rörelse finns en spänning som alltid ger nya impulser till målandet.
Nutida modernistisk konst, i allt vad detta nu innebär, med dess befästningar i det officiella konstlivet, tycks dock ha tendensen att se ner på allt föreställande måleri och tillerkänna detta lägre status, speciellt naturmåleri och särskilt om detta kan associeras till något som liknar mer idylliserande pastoraler. Det gör vägen svår och otacksam för den målare som oupphörligen fascineras av spelet mellan iakttagelse, hand och duk/papper. Detta spel erbjuder dock riklig näring åt själen för målaren, näring som kan vara mer värdefull än att vara comme´il faut.

Min hemstudio

Min hemstudio är mig kär, och inte sällan sitter jag där och filar på min musik och mina låtar. Jag spelar idag huvudsakligen in på hårddisk, även om inspelningar på ADAT också förekommer. Gitarrer: Martin D 35, Hine (brittisk handbyggd -77 akustisk Jumbo-modell), Daion - the 68, Epiphone/Gibson Bluesmaster, Fender Stratocaster. Ibanez halvakustisk kanonjazzburk gjord i Kina!, Synthar: Roland JV 1080, D20, Korg M3r, KawaiK1, Mixrar och effekter och Neuman-mikrofoner. Indisk sitar, santoor och tablas.

Människa och medvetande

Fascination, undran och intresse för människans medvetande, sinne och själ har lett mig in på meditation av olika slag. Sedan min tidiga ungdom har jag vid sidan av mitt intresse för musik och måleri varit uppmärksam på existensiella livsfrågor runt religion och psykologi. Kanske bottnar detta i en problembakgrund med identitietsproblem och bristande självförtroende där man försöker tvinna ut sina egna knutar, som fått mig vända inåt i kompensation för bristande förmåga att hävda mig i den krävande konkurrensen i den yttre världens hierarkier. Men intet ont utan att det för något gott med sig. Kompensation är inte hela bilden utan där finns också erfarenhet och en inre dragningskraft som driver en människa i en viss riktning.
En del störs av en sådan läggning, vilket lätt leder till att man talar tyst om dessa dimensioner. Det är något som kräver lyhördhet från alla parter om kommunikation skall äga rum, om den ens är nödvändig. I många fall är osagt bäst, men risken är dock att man bara ser och visar halva människan om man inte står för ens inre intressen..

Tankar Tar Tid .....