MOSSBERG BAND

 

PER GULBRANDSEN FRANS MOSSBERG ÖSTEN HÄGGMARK KRISTIAN AUNVER

 

Mossberg Band satsade intensivt under en tid och spelade på diverse olika ställen i

musikforumrörelsens fotspår i Uppsalatrakten och mellansverige. De repeterade i SUBverskivbolagets

fuktiga källarlokaler bredvid Fyrisån och Islandsfallet....

Talk about underground!