MOSSBRAND

var ett närt och kärt projekt som löpte vid sidan om de övriga

engagemangen och bestod av regelbundna kvällar bestående av antingen långa intrumentala

freeform-improvisationer utan rim och reson eller spelande och delande

av nyskrivna sånger och allt från Dan Andersson till Dylan.

Mossbrand höll sig alltid inomhus......