SAMMETSTUNNELBANAN

Tyvärr finns endast en begränsad mängd bildmaterial om denna

svenska musikhändelse utsprungen ur Uppsala Musikaliska Sällskap.

Detta bildmaterial är omgärdat med yttersta sekretess och är därför

mycket svårtillgängligt.

En enstaka recension i DN skriven av Ove Säferman finns bevarad:

Velvet Underground var nothing i jämförelse.....