SUB

Subverskivbolaget

Vem är vem? Klicka på ansiktena så får du svar?

En liten inblick i SUBs stadgar återfunna i KGBs lokaler i Moskva samt vid husransakan hos SÄPO.