Frans Mossberg är född 1951 och uppväxt i Uppsala. Flyttade under slutet av 80-talet till Halland. Bakgrund som musik- och bildkonstär. Är idag forskare vid institutionen för kulturvetenskaper avd. musikvetenskap vid Lunds universitet samt koordinator för Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet. Disputerade i ämnet musikvetenskap hösten 2002 vid institutionen för konst- och musikvetenskap vid Lunds universitet. Kompositör och konstnär.