Forskning

*Projektledare, forskare och koordinator för LYSSNANDE LUND LJUDMILJÖCENTRUM vid Lunds Universitet f o m 2006

www.ljudcentrum.lu.se

*

Projektanställd koordinator t o m 2009 i HEX-projektet - Humanistisk Experimentgrupp vid Lunds universitet - forskar runt virtualitetsbegreppet och musik, musikanvändning i dataspel.

www.hex.lu.se

*

Projektanställd i forskningsprojektet Fruktan, Fascination och Frändskap 2004-2005 sammanställande databas över publikationer som på olika sätt reflekterar beröringspunkter mellan det svenska musiklivet och fascism i Sverige och nazityskland.

*


*

Visans kontinuum, ord, röst och musik. Studier i Olle Adolphsons musik och framförandekonst.

(Akademisk avhandling i musikvetenskap vid humanistiska fakulteteten vid Lunds universitet. Lund 2002.)

Hösten 2002 disputerade jag på en avhandling som behandlar den nykomponerade svenska litterära populärvisan under 60- och 70-talet såsom den gestaltats genom Olle Adolphsons försorg. Tyngdpunkter ligger i avhandlingen på ord/ton förhållanden och interpretationsanalytiska studier av den vokala gestaltningen där jag försöker följa ett kontinuum i sampelet mellan text, tal, ton, tolkning och timbre.

Avhandlingens omslag

Kort introduktion till avhandlingen

English summary

1996 - 2004 undervisning på institutionen för Konst och musikvetenskap i Lund i kursen Utomeuropeisk musik . Åren 2000 - 2005 lärare och kursansvarig på institutionens webbkurs Norden Musikhistoria

Vid institutionen för musikvetenskap vid Uppsala Universitet 1987: CD-uppsats med titeln Fusionsvisan, studier i stilfusioner i nykomponerade visor/sånger inom den s k "contemporary folkrock" genren i 1970- talets engelska musikproduktion. Artister i fokus: Bert Jansch, Nick Drake, John Martyn och Robin Williamsson.

_____________

Konstvetenskap

VT 1997: C-uppsats vid Konstvetenskapliga Institutionen vid Uppsala Universitet om konstnären Lars Lerin Lars Lerins akvareller, en studie. Ladda hem:

Frans Mossberg: Lars Lerins akvareller (Uppsala 1997) pdf.fil